Pokyn předsedy č. 4 – 2019 – ke zpracování finančních výkazů ČUS za rok 2019