Předseda – Roman Myška

Místopředseda – Ing. Jan Kohout

Členové –  Antonín Krumpholc,  Josef Němeček, Ing.Radomil  Noll, Sláčalová Kateřina  a Václav Šťastný

Revizní komise – Josef Hašek, Herčík Ivan, Luděk Kutmon