Národní sportovní agentura obnovila příjem žádostí ve Výzvě Můj Klub 2024. Ukončení příjmu žádostí je zatím stanoveno na 12. ledna 12:00.

https://nsa.gov.cz/dotace-neinvesticni/18-2023-muj-klub-2024/ 

Doporučujujeme žadatelům, kteří měli před výpadkem systému naimportované sportovce v Rejstříku sportu, aby si před odesláním žádosti zkontrolovali počet těchto sportovců. Narazili jsme na několik případů, kdy se výpadkem systému ukončila platnost některých sportovců a do žádosti by se tyto sportovci nedostali.  

EXPORT SPORTOVCŮ DO REJSTŘÍKU SPORTU Z IS ČUSZ důvodu úpravy fungování hromadného nahrávání sportovců (importu) do Rejstříku sportu oproti NSA avizovanému, jsme museli upravit v IS ČUS číselník sportu u všech sportů, tak aby bylo možné využít funkci Export rejstřík z IS ČUS pro nahraní sportovců do Rejstříku sportu.Protože excel ve formátu csv. má problém s formátem nového číselníku sportu stejně jako má problém s nulami u rodného čísla na začátku, zachovali jsme pro uživatele k využití funkci „Export Rejstřík“ se stejným postupem bez nutnosti dalších úprav a formátování.Je však nutné, stejně jako doposud, po stažení souboru z IS ČUS (formát *.csv) do počítače jej otevřít v programu Excel (formát *.csv)uložit (stále jako formát *.csv) a teprve poté nahrát do Rejstříku sportu! Aktuálně by měl export z IS ČUS a následný import do Rejstříku sportu fungovat.  V případě jakýchkoliv problémů s podáním žádosti Můj klub 2024 nás neváhejte kontaktovat.        

Za OSTJSKNB Roman Myška 

NSA Můj klub 2024