Pokyn předsedy č. 5 – 2019 – k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2019