Pokyn předsedy č. 6 – 2019 – ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS k 31.12.2019