Do úterý 15.2.2022 jsou kluby povinny předložit vyúčtování dotace MŮJ KLUB 2021. Vyúčtování dotace je nutné provést v písemné podobě.  Veškeré formuláře a dokumenty, které je potřeba vyplnit jsou zde: https://agenturasport.cz/dotace/muj-klub-2021-2/.

Formuláře je nutné stáhnout, vyplnit a poslat zpět buď elektronicky (za použití elektronického podpisu), datovou schránkou (v případě že klub má datovou schránku), nebo v listinné podobě (v tomto případě musí být podpisy na vyúčtování úředně ověřeny). Veškeré pokyny k vyplnění vyúčtování naleznete zde: pokyny k vyúčtování MŮJ KLUB 2021.

V případě jakýchkoli dotazů pište nebo volejte: Roman Myška, sekretář OFS, 734 248 395, ostjsknb@ostjsknb.cz.

POZOR vyúčtování dotace NSA MŮJ KLUB 2021 je do 15.2.2022