Můj klub 2021

Na základě Dodatku č. 3 k Výzvě Můj klub 2021, dochází k posunutí příjmu žádostí do 23. listopadu 2020do 17.00 hodin.

Upozornění

Připomínám, že od zítřka 15.10.t.r. je možné se přihlašovat k výzvě NSA

– Můj klub 2021. Nezapomeňte se nejprve zaregistrovat !

Mimořádná bezpečnostní opatření

Vážení sportovní přátelé,

na webových stránkách ČUS – https://www.cuscz.cz/novinky/mimoradna-bezpecnostni-opatreni-covid-19-nove.html naleznete aktuální informace k vyhlášeným krizovým opatřením ze strany Vlády ČR v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 i s výkladovým stanoviskem k některým nejasnostem týkajících se sportovního prostředí.

Upozorňujeme, že se však opatření a k nim vydané dokumenty mohou měnit. Změny bude rovněž možné zjistit na uvedené webové adrese.