Na základě Dodatku č. 3 k Výzvě Můj klub 2021, dochází k posunutí příjmu žádostí do 23. listopadu 2020do 17.00 hodin.

Můj klub 2021